Ganeshram Jayaraman

  Ganeshram Jayaraman

  Head

  Spark Capital Advisors

  Expertise : Equity - Fundamental 

  Other Equity - Fundamental Experts

  more...